10 książek po angielsku dla początkujących

Książki po angielsku

Jeśli lubisz czytać, a jednocześnie chcesz doszlifować swój angielski, zacznij czytać właśnie w tym języku. Na początku może wydać Ci się to trudne, szczególnie, jeśli jesteś początkujący, lub chcesz odświeżyć swoją wiedzę. Jednak wystarczy, że pierwsze książki, po jakie sięgniesz będą napisane przystępnym, łatwym językiem, a sama opowieść nie będzie zanadto skomplikowana. Na początku najlepiej…
Czytaj dalej

Ogólne zasady pisania prac licencjackich i magisterskich

Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich

Podstawowym celem pracy licencjackiej i magisterskiej jest sprawdzenie stopnia sprawności warsztatowej przyszłych absolwentów. W związku z tym, powinna spełniać ona wszelkiego rodzaju wymogi formalne odnośnie prac naukowych, pokazywać umiejętności referowania poruszanych w nich zagadnień oraz posługiwania się aparatem naukowym.

Cechy wspólne prac licencjackich i magisterskich

Tworzenie pracy licencjackiej

Mimo, że prace licencjackie i magisterskie posiadają kilka kluczowych różnic, łączy je szereg różnego rodzaju kwestii. Zarówno praca licencjacka, jak i praca magisterska wykonywana jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, który posiada tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Praca licencjacka i magisterska posiada postać pisemnego monograficznego opracowania, które podzielone jest na rozdziały i podrozdziały. Pisana…
Czytaj dalej

Czym różni się praca licencjacka od dyplomowej?

Pisanie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową zdefiniować można jako zbiór treści, którego napisanie oraz przedstawienie na egzaminie dyplomowym i uprzednie poddanie go procedurze recenzji konieczne jest do uzyskania przez studenta stopnia naukowego lub tytułu zawodowego. Praca licencjacka jest pracą, którą pisze się na koniec studiów pierwszego stopnia licencjackich lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Jej pozytywna recenzja i zdanie…
Czytaj dalej