Cechy wspólne prac licencjackich i magisterskich

Tworzenie pracy licencjackiej

Mimo, że prace licencjackie i magisterskie posiadają kilka kluczowych różnic, łączy je szereg różnego rodzaju kwestii.

Zarówno praca licencjacka, jak i praca magisterska wykonywana jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, który posiada tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
Praca licencjacka i magisterska posiada postać pisemnego monograficznego opracowania, które podzielone jest na rozdziały i podrozdziały. Pisana jest ona w formie sprawozdania z wykonywanych zadań, które zmierzają do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Ocena pracy licencjackiej i magisterskiej opiera się o stworzenie dwóch recenzji. Jedną sporządza opiekun pracy, drugą – recenzent.
Obrona pracy licencjackiej i magisterskiej obejmuje zarówno ocenę merytoryczną (to znaczy zgodność zawartych w nich treści z tytułem, sposób sformułowania i uzasadnienia celu czy przydatność wniosków końcowych). Jak i formalną (jakość redakcyjną maszynopisu pracy czy poprawność językową).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>