Czym różni się praca licencjacka od dyplomowej?

Pisanie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową zdefiniować można jako zbiór treści, którego napisanie oraz przedstawienie na egzaminie dyplomowym i uprzednie poddanie go procedurze recenzji konieczne jest do uzyskania przez studenta stopnia naukowego lub tytułu zawodowego.

Praca licencjacka jest pracą, którą pisze się na koniec studiów pierwszego stopnia licencjackich lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Jej pozytywna recenzja i zdanie egzaminu licencjackiego upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata.

Pracę magisterską piszę się natomiast na koniec studiów drugiego stopnia albo magisterskich. Jej pozytywna recenzja i zdanie egzaminu dyplomowego upoważnia do posługiwania się tytułem magistra. Wyjątek stanowi weterynaria, kierunek lekarski oraz lekarsko – dentystyczny – studenci tych kierunków nie piszą prac magisterskich.
Praca licencjacka różni się od magisterskiej między innymi tym, że jej rezultaty posiadają charakter użytkowy i mogą mieć charakter poznawczy, natomiast w pracy magisterskiej sytuacja wygląda odwrotnie – jej rezultaty mają charakter poznawczy i mogą mieć charakter użytkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>